KULTUR: Arrangementer landet over utsettes eller avlyses på grunn av den pågående korona-pandemien. Også i Sola går det ut over kulturlivet. Slik kan det dessverre bli ut 2020, ifølge NRK.

I en nyhetsoppdatering torsdag formiddag viser rikskringkastingen til en uttalelse av helsedirektør Bjørn Guldvog under et webseminar med NHO.

Der tok Guldvog ifølge NRK til orde for at samlinger på mellom 30 til 100 personer er usannsynlig å gjennomføre i år, fordi det er nødvendig å ha kontroll på smittespredningen en god stund fremover.