Havarikommisjonen med kritikk etter flyulykken i Skagerak der en person i Sola flyklubb mistet livet

Det er dette flyet, LN-MTJ, som gikk ned i sjøen i Skagerak i fjor. Bildet er tatt ved en tidligere anledning i forbindelse med en reportasje om flyklubben.

Det er dette flyet, LN-MTJ, som gikk ned i sjøen i Skagerak i fjor. Bildet er tatt ved en tidligere anledning i forbindelse med en reportasje om flyklubben. Foto:

Statens Havarikommisjon publiserte i dag sin rapport etter hendelsen. 

DEL

Det var 22. juni i fjor at Sola Flyklubbs Piper PA-28-161 ble kalt inn i søket etter en savnet person i havet sør for Mandal. Flyet mistet etter en kort søkeperiode motorkraften, og flyet traff sjøen om lag 42 minutter etter avgang.

De tre om bord overlevde til tross for at flyet sank umiddelbart. De ble berget etter nesten seks timer i sjøen. Da var fartøysjefen bevisstløs, og ble fløyet til Ullevål universitetssykehus hvor han senere døde.

Det har ikke lykkes Havarikommisjonen å fastslå med sikkerhet hvorfor motoren stanset.

I rapporten skriver kommisjonen at de har avdekket flere svakheter ved organiseringen, planleggingen og gjennomføringen av søket. De gir to såkalte sikkerhetstilrådinger basert på disse funnene.

Profesjonalisering

I den første av de to tilrådningene råder kommisjonen Justis- og beredskapsdepartementet til å gå i dialog med Luftfartstilsynet og gjøre en vurdering av om søk over åpent hav i fremtiden bare skal utføres av profesjonelle aktører med utstyr som er tilpasset de risikomomentene som er knyttet til slike operasjoner.

I rapporten poengterer kommisjonen at flygingen skulle foregå to mil fra kysten og at flyet kun hadde én motor. Dermed ville motorproblemer medføre en nødlanding i sjøen langt fra land. Flyet hadde heller ikke nødpeilesender som virket under vann. Besetningen hadde derfor i praksis ingen muligheter til å sende nødmelding.

Manglende risikovurdering

Et av funnene i rapporten er at det ikke ble gjennomført en reell risikovurdering før søket ble gjennomført. Verken politiet, kystvakten eller de tre om bord i flyet skal ha gjort dette. Det var heller ikke noen robust kommunikasjonsplan.

Derfor er kommisjonens andre tilrådning at Norges Luftsportforbund reviderer retningslinjene for Flytjenesten slik at det før alle oppdrag gjennomføres en reell risikovurdering, at det utarbeides en kommunikasjonsplan og at nødvendige tiltak iverksettes før flygingen påbegynnes.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken