Fire busskur pulverisert

Av

Vandaler har vært ute om seg på Sola.