Sola Ateliers barne- og ungdomsgruppe, Sola Atelier Ung, har nå startet montering av kunsten sin i sentrum. Street art-prosjektet er et tilbud til solaungdom fra 13 til 20 år, der de kan lage egen street art på store flater som vises i Sola sentrum. Noen av beboerne på akuttmottaket, Sola sjø, har også deltatt og blir inviterte til fortsettelsen.

Prosjektet er støttet av Sola Ungdomsråd. Onsdag 23. august ble noen av bildene montert på Megatorget. Aktiviteten starter opp etter ferien, torsdag 31. august, og da vil flere bilder etter hvert bli montert både i Solakrossen utenfor bankbygget og på scenen. Bildene blir malt i lokalene til Sola Atelier i Solakrossvegen 18.