– Bruk oss mens vi fortsatt er her!

Av

Butikkene i sentrum er helt avhengige av at innbyggerne i Sola vil støtte opp om arbeidsplassen deres.