Endelig butikk på Nov

Av

Det skal bygges 
nærbutikk og leiligheter langs Kristine Bonnevies vei.