Solas nye trener: – Vi må ikke glemme at det er mennesker vi jobber med

Mika Anders Nurmi ser fram til å ta fatt på arbeidet med å få Sola opp av sumpen igjen.