– Å være plan- og bygningssjef i en kommune som Sola er en viktig og spennende jobb. Virksomheten består av dyktige medarbeidere som jobber med et vidt spekter av oppgaver. Det skjer, og vil skje, en spennende utvikling i nye tekniske løsninger blant annet innen kartløsninger og med tanke på saksbehandling. Ingen tvil om at dette er spennende, sier Ove Sørensen på kommunens nettsider.

Ved nyttår startet han i jobben som plan- og bygningssjef i kommunen. Sørensen er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og begynte som byggesaksbehandler i Sola kommune i 2019. Han kommer fra stillingen som advokat i fagstab samfunnsutvikling. Før han kom til Sola kommune var han privatpraktiserende advokat, og var involvert som rådgiver i en rekke eiendomsprosjekter.

Plan- og bygningssjefen leder tre seksjoner i kommunen: Kart og oppmåling, byggesak, landbruk og miljø, samt plan. Sørensen etterfølger Eli Aarskog Monsen som var plan- og bygningssjef i drøye fem år.