Så mye vil Sola bidra med til Hafrsfjord-markering

Forprosjektet for Hafrsfjord 2022 skisserte et økonomisk bidrag på tre millioner kroner per kommune fordelt på tre budsjett-år. Det ble i meste laget for Sola-politikerne.