(Strandbuen)

Tidligere toppsyklist Gunn-Rita Dahle Flesjå, som er oppvokst i Bjørheimsbygd, har allerede så smått startet på oppgavene for Trygg Trafikk. Hun skal ha et treårig prosjektengasjement i Trygg Trafikk, med støtte fra fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland. Prosjektet skal arbeide mot nullvekstmålet om at flere skal sykle og gå, og samtidig ivareta nullvisjonen om ingen drepte eller skadde i trafikken.

– Vi ønsker at flere barn i Rogaland skal bruke sykkel for å komme seg dit de skal, og at det skal skje på en trygg måte. Gode sykkelferdigheter legger grunnlaget for at barna er oppmerksomme i trafikken og gjør dem også bedre rustet til å møte trafikkens utfordringer uten å havne i ulykker, sier Gunn-Rita Dahle Flesjå i en pressemelding fra Trygg Trafikk.

– Min oppgave vil være å fremme sykkelglede, gi ferdighetstrening og trafikkopplæring i prosjektet som i første omgang retter seg mot skolene i Sør-Rogaland i samarbeid med foreldreutvalg og kommuneadministrasjon. Jeg ser virkelig fram til å sette ordentlig i gang i jobben for Trygg Trafikk, og jeg legger hun til.

Prosjektet har mål om at alle skoler skal utvikle sin egen faste sykkelløype i nærmiljøet. En løype som skal inneholde ferdighetstrening med lek og opplevelser, og med øving på farlig punkt i trafikken i skolens nærområde.

Satsingen vil bli knyttet opp til en digital veileder på nettet, med teori og undervisningsopplegg for klasserommet. Trygg Trafikk vil også tilby kurs for lærere i sykkelopplæring.

– Vi har som mål å utvikle løyper med oppgaver for fysisk aktivitet, som gir mestringsopplevelser, inspirasjon og glede både for elever, lærere og foreldre. Her er jeg overbevist om at Dahle Flesjå er rett kvinne for oppgaven, sier regionleder i Trygg Trafikk Rogaland, Ingrid Lea Mæland.