– Å dra lasset sammen er en forutsetning for å lykkes

Av

Det er en av erfaringene mobbeombud Gunhild Solem har gjort seg de siste årene.