Grunneier langs Hafrsfjord tapte i retten mot kommunen om veibredde på turstien

Men tingretten mener kommunen burde vært tydeligere når endringer ble gjort underveis i byggeprosjektet.