Grunneier får bot for å ha tatt i bruk tilbygg uten ferdigattest. Politikerne er uenige om de skal behandle slike saker

En grunneier i Sola får 5000 kroner i overtredelsesgebyr.