BAD: 13 steder i Sola gjennomfører kommunen ti kontroller av badevannet gjennom sommeren. Prøvetakningen skal kartlegge innholdet av tarmbakterier, og ifølge kommunen vil det tas kontrollprøver før eventuell skilting som fraråder bading blir satt opp.

Noen skilt er derimot ikke nødvendig i denne omgang. 30. juni ble det gjennomført kontroller ved de 13 stedene, og samtlige av plassene viste god kvalitet på badevannet. Stedene er:

 • Solastranden, nord for Sola Strand Hotel
 • Solastranden, «betongklossen»
 • Solastranden, Bærheimsberget
 • Ormen Lange, Sørnesvågen
 • Løneset, Grannes
 • Hellestøstranden, nord for Veggevik
 • Hellestøstranden, sør
 • Ølbergstranden, pir
 • Vigdelstranden
 • Hestholmen, Risavika
 • Myklebust sjøbad
 • Tananger indre havn, ved «Jentene på Flatholmen»
 • Tananger indre havn, Melingsiden

Ingen av de målte stedene har dermed vannkvalitet som tilsier at bading frarådes.