Vil stenge for lastebiler

Av

Kommunen ønsker ikke at lastebiler skal få lov til å kjøre gjennom Sandesletta. Dette med hensyn til støy og miljø.