Gir ikke Haga vest-utbyggere dispensasjon til å bruke Bergjevegen som atkomstvei: Politikerne prioriterer trafikksikkerheten til barna over interessene til boligutviklere

Øster Hus får ikke dispensasjon til å bruke Bergjevegen som atkomstvei til planlagt boligfelt på Haga.