– Sikkerhet er det viktigste for oss, og vi har en del gamle hjelmer. For å få enda flere med, så er det godt å ha flere, nye, gode hjelmer. Det kan vi kjøpe nå, sa Trine Krathus-Larsen fra Sola BMX da hun fikk overrakt gaven fra Alf Inge Riska fra Sparebank 1 SR-Bank, på vegne av Sparebankstiftelsen. Sparebankstiftelsen SR Bank.

Hjelmene de allerede har er snart ti år gamle. Den nevnte giveren har et program kalt «For Alle» som skal bidra til at flere får ta del i idrett og kultur. Det tror Krathus-Larsen gaven absolutt kan bidra til.

– Det er fryktelig dyrt utstyr om alle skulle kjøpt dette selv. Nå er det eneste de trenger hansker. Det senker terskelen for å bli med, sier hun.

Sola BMX var ikke de eneste som fikk penger fra stiftelsen denne gangen. Til stede i banklokalene var også Erlend Seppola og Guttorm Vigeland fra Sola Storband.

– Det er litt ulikt hva de ulike musikantene har av personlig utstyr. Med denne gaven får vi anledning til å kjøpe inn litt utstyr som kanskje ikke alle har anledning til å kjøpe selv, sier Vigeland.

Storbandet fyller 40 år i år, og gleder seg over å få bidraget fra stiftelsen nå.

– Det er utskifting av medlemmer, og det er kjekt. Da er det ekstra gøy å kunne ha utstyr som holder stand, sier Seppola.