IVAR IKS bygger ny hovedvannledning vest, en vannledning som skal gå fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvoll høydebasseng i Stavanger. Nå vil flere av anleggsarbeidene i Sola kommune startet opp.

I Sola vil hovedvannledning krysse Forusbeen før den blir lagt i grovhull gjennom Bæreimsfjellet og Kjerrberget. Deretter krysser ledningen over Solasplitten før den legges over Røyneberg og frem til Grannes.

I vår kommune vil det etableres to bygg i forbindelse med hovedvannledningen; ett ventilkammer på Røyneberg og ett ventilkammer på Grannes. I ventilkammerne er det uttak til kommunens ledningsnett, som videre forsyner drikkevann til innbyggerne.

Kan stenge turstier på Åsen

På Grannes vil det bli etablert et anleggsområde for sprenging av tunnel opp til Tjensvoll. Når tunnelen mellom Grannes og Tjensvoll er ferdig skal vannledning legges i tunnelen fra Grannes og opp til Tjensvoll høydebasseng.

IVAR opplyser at byggingen vil bli mer merkbart noen steder enn andre, og i ulike perioder. Blant annet blir det lysregulering når Forusbeen skal krysses, og det blir perioder med sprenging når tunneller skal sprenges i Bærheimsfjellet og Åsen.

Turstien på Åsen kan i forbindelse med sprening bli stengt i perioder.

33 kilometer

Fire av fem kontrakter for utførelse av arbeidene i Sola kommune er inngått, og anleggsentreprenører er Jærentreprenør AS, RISA AS, Entreprenørservice AS og arbeidsfellesskapet B&G Tunnel AS og Stangeland Maskin AS.

Anslått anleggsperiode for arbeidene i Sola kommune er fra og med desember 2022 og frem til årsskiftet 2024/2025.

Ny hovedvannledning vest vil sikre forsyning av rent drikkevann til ni kommuner i Rogaland. Vannet kommer fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune.

Hovedvannledningen er totalt cirka 33 kilometer lang, og går gjennom fem kommuner; Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes og Sola før den ender opp i høydebassenget på Tjensvoll i Stavanger kommune. Vannledningen har en diameter på 1,4-1,2 meter.