Fylkesmannen behandlet 139 mobbesaker i fjor

Av

Fire av sakene gjaldt elever på skoler i Sola kommune.