Rekordutbetaling til lokalidretten

Av

Fylkeskommunen har tildelt spillemidlene, og ingen får mer enn Rogaland i år.