Nominasjonsmøtet i Sola Frp møtet ble avholdt i slutten av januar og nylig hadde partiet årets første kick off og teambuilding. Nominasjonskomiteen ble ledet av Arild Fosså, og listen til Sola Frp består av 47 medlemmer. Det er flere enn noensinne.

– Vi har kandidater i alder fra 17 år til godt voksne pensjonister. Våre kandidater har en spredt bakgrunn når det gjelder, erfaring, yrke, fag og interesse. Vi er svært tilfreds med vårt sammensatte team og gleder oss over å ta fatt i valgkamparbeid, sier gruppeleder i partiet, Renate Gimre.

Flere nye kandidater er kommet til, blant andre Silje Karin Teig, Karoline Skjæveland, Truls Gabrielsen og Monica Risa og Kjersti Albretsen. Men samtidig er det også flere av de som i dag har verv som fortsetter.

– Vi er stolte og glade for at Tom Henning fortsetter som vår ordførerkandidat med stødig kurs. Han får med seg Solveig Albretsen og Roar Johannessen i som forhåndskumulerte, forteller Gimre.

Også Rune Ydstebø og Mette Skjæveland er kjente og erfarne politikere i partiet. Ydstebø går nå inn i sin tredje periode. Mette har bakgrunn som nestleder i styret og har vært medlem i utvalg for oppvekst og kultur i de siste årene, samt varamedlem i flere utvalg.