Frivillighet blir stadig viktigere: – Er det noe du har lyst til å gjøre for andre, skal vi legge til rette for det

– Det er mye frivillighet ute i Sola, ikke minst alt det flotte frivillige arbeidet som gjøres i lag og foreninger, skryter leder Heidi Reiersen i Sola Frivilligsentral.