Fritidsklubb for barn med funksjonshemming, korsang for bedre psykisk helse og pilotprosjekt for bedre bomiljø på Sande og Skadberg

Gjennom samarbeidet med fylkeskommunen, Partnerskap for folkehelse, skal Sola dele ut midler til folkehelse-prosjekt. Her er listen over de som kommunen ønsker å prioritere.