Det gjelder også deg med behov for hjemmesykepleie og annen støtte i hverdagen. Du skal selv kunne velge hvem som kommer hjem til deg, og velge bort de du ikke er fornøyd med. Dette kaller vi fritt brukervalg. Enten tjenesten er offentlig eller privat, skal du kunne velge det beste for deg, uten at det koster noe mer.

Høyre mener at valgfrihet ikke skal avhenge av hvor du bor. Derfor vil vi at Sola kommune skal ta i bruk fritt brukervalg, slik at dine viktigste valg ikke blir tatt av noen andre

En godkjenningsmodell for fritt brukervalg betyr at brukerne kan velge private og ideelle leverandører som kommunen på forhånd har godkjent. Kommunen fastsetter prisen på forhånd, slik at leverandørene konkurrerer på kvalitet, og ikke på pris. Leverandørene kan innrette seg med ulike satsinger som er ønsket av innbyggerne, for eksempel fast personellgruppe, gitte språkkunnskaper, faste besøkstider eller andre aktiviteter. Det handler om å møte den enkelte bruker på deres egne premisser. Noen vil ha behov for kveldsstell, andre for morgenstell. Andre vil bare fortsette å få besøk av den hyggelige hjemmesykepleieren de kjenner så godt. Dette har stor egenverdi for alle de som hver dag mottar bistand fra kommunen i form av hjemmepleie, hjemmesykepleie eller andre tjenester.

At det er mulighet til å velge mellom godkjente leverandører endrer maktforholdet i møte med kommunen for både pasient, bruker og pårørende. Godkjenningsordningen gir kommunen trygghet for at private leverandører oppfyller kommunens krav, og det gir brukerne trygghet ved at kommunene har gått god for den private leverandøren. Det gir brukerne ikke bare klagerett, men også i praksis bytterett. Dette er et tydelig signal om at valgfrihet er viktig for pasienter, brukere og pårørende.