Forventer merforbruk på over 112 millioner kroner i 2020: - Den økonomiske situasjonen i kommunen er meget utfordrende

Direkte kostnader knyttet til Korona-epidemien, merforbruk i virksomhetene, skattesvikt og nedgang i oljepris gir kommunen store økonomiske utfordringer.