Kommunen kan tape 23 millioner på Forus sportssenter sine økonomiske problemer

Av

Men det skjer kun dersom bygget i fremtiden ikke lenger brukes til idrett og fysisk aktivitet.