Det er 19 mer enn dagen før.

Smitte fordelt på aldersgrupper:

0 - 6: 9

7 - 12: 17

13 - 18: 15

19 - 29: 22

30 - 39: 26

40 - 49: 24

50 - 59: 7

60 - 69: 5

Ved Stavanger universitetssjukehus er det innlagt 17 personer. Det er en oppgang på to, sammenliknet med dagen før. Av disse 17 er 6 på respirator.

Dette gjelder to pasienter i aldersgruppe 50-59 år, én pasient i aldersgruppe 60-69 år og tre pasienter i aldersgruppe 70-79 år.

31. januar døde også en pasient på sykehuset som følge av covid-19. Vedkommende var i aldersgruppen 40 til 49 år. Totalt har det vært 20 covid-19 relaterte dødsfall ved SUS.