ASCO Norge AS har blitt tildelt kontrakt for levering av totale logistikktjenester til DNO's boring på brønnen 25/7-11 Norma, lisens PL984 ut fra Tananger. Kontrakten er basert på ASCO Norge's rammeavtale med Well Expertise, skriver ASCO i en pressemelding.

Oppstart vil være i månedsskiftet juni/juli 2023. Boreriggen er Deepsea Yantai, som ASCO Norge AS allerede har opparbeidet en god erfaring og dialog med under tidligere borekampanjer.

Kontrakten omfatter tjenester som lasting/lossing av skip, lager,levering av bulk, transport og spedisjonstjenester, avfallshåndtering, CCU tjenester og material håndtering av utstyr.

– Vi ser frem til en spennende borekampanje hvor vi får ytterligere testet ut våre omfattende digitale løsninger som bidrar til økt effektivitet og et totalt sett lavere utslipp av CO2. DNO vil med våre løsninger nytte godt av reduserte utslippsløsninger samtidig som forsyningskjeden blir mer transparent og muliggjør digital "track & trace" på all last, sier Commercial Direktør i ASCO Norge AS, Øyvind Salte, og legger til:

– Vi er stolte av å få fornyet tillit av Well Expertise og DNO. Dette er en viktig kontrakt for ASCO, og vil bidra til å styrke vår aktivitet i Tananger."