Her blir det forkjørsvei

8. oktober får bilistene forkjørsrett på Sothaugveien på Myklebust/Jåsund.