Gå til sidens hovedinnhold

- Forholdene i flyktningleiren er uakseptable. Evakuer Moria nå!

Artikkelen er over 1 år gammel

- Det er riktig at Sola ikke kan redde alle, men vi kan redde flere, mener Sola SV.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LESERBREV: Det bor i dag 19.000 mennesker i flyktningleiren i Moria. Dette er en leir som var bygget for 3000 flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable – de er livsfarlige, inhumane og håpløse. Dagens flyktningleirer er skremmende like leirer vi så i Europa for 70 år siden, men vi virker ikke å ha lært noe av historien.

Hjelpearbeidere beskriver forferdelige sanitærforhold, timelange matkøer og familier med nyfødte barn som lever i tynne sommertelt. De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading.

Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa, hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på.

Sola SV slutter seg til oppropet om å evakuere barna fra Moria. Vi krever at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Norges utenriksminister må i første omgang ta et aktivt initiativ til å finne en felles europeisk løsning på hvordan barn kan evakueres fra flyktningleiren Moria.

Sola kommune kan gjøre mer for mennesker på flukt.

Mens de fleste partiene i kommunestyre fastholder å ta imot 15 flyktninger i Sola, foruten Frp som ikke overraskende vil redusere tallet til 10, forslår vi i SV å ta imot 25. Vi er blant landets rikeste kommuner, med skatteinntekter langt over landsgjennomsnittet, og vi er i toppen over kommuner med landets høyeste gjennomsnittsinntekt.

Det er riktig at Sola ikke kan redde alle, men vi kan redde flere. Sola både kan og burde ta imot flere flyktninger. Vi minner om artikkel 22 i FNs Barnekonvensjon som er tydelig på at flyktningbarn, enten de kommer alene eller med sine foreldre, skal gis behørig beskyttelse og humanitær hjelp. Norge kan ikke godta delaktighet i brudd på denne konvensjonen – og menneskerettighetene forøvrig. Ingen mennesker er ulovlige og alle har rett på et verdig liv.

Evakuer Moria nå!

Kommentarer til denne saken