Regjeringen har bestemt at foreldrebetalingen skal gjenopptas når barnehager og SFO gjenåpnes nå i april. Det betyr at plasser i SFO vil bli fakturert fra og med 27. april. Det vil ikke bli fakturert matpenger i den perioden mattilbudet er stengt på SFO, melder Sola kommune på sine nettsider.

Foreldre vil bli fakturert i henhold til reglene i forskrift om foreldrebetaling. Dette gjelder uavhengig av antallet timer tilbudet omfatter. Kommunal SFO vil fakturere for dagene i april på juni faktura.

Foreldre skal ikke betale for barnehage og SFO i perioden hvor disse tjenestene er stengt.

Fakturaer for kommunale barnehage og SFO for mars måned ble utsendt tidligere og hadde forfall 15. mars. Kommunen krediterte fakturaen i sin helhet for mars for dem som allerede hadde betalt denne. På et senere tidspunkt vil det bli ettersendt en ny faktura for de dagene barnehage og SFO har holdt åpent.