For få år siden var de fleste SFOene i Sola private - nå er det snart bare tre igjen

En etter en er de private SFOene blitt lagt ned og overtatt av skolene og kommunen. Det samme skjer nå med Sandehålå.