Det er lov å gå i butikken selv om du er satt i hjemmekarantene, påpeker Folkehelseinstituttet i sine nyeste karanteneråd.

Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av korona-viruset (covid-19). Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og de syke som skal være i isolering.

Sosial distansering på tre nivå: Per 16. mars er det tatt i bruk tre nivåer av sosial distansering i samfunnet. Disse presiserte FHI på sin nettside, mandag denne uken.

Dess større smittefare du kan utgjøre, dess strengere er tiltakene. Befolkningen generelt er ikke i karantene, men skal holde større avstand enn vanlig. De som kan være smittet, men ikke er syke, er i karantene. De som er syke skal være i isolering.

Tiltak gjelder også befolkningen generelt

Det kan være lett å løfte pekefingeren når man overhører samtalen på butikken: "Er egentlig i karantene, men må jo handle mat". Noen ytrer sin frustrasjon på Facebook, eller på andre sosiale medier - uten å tenke over at man selv kan bære smitten. For det er ikke lenger slik at kun dem som har vært på reise til områder med utbredt smittefare, skal distansere seg.

Viruset har spredt seg lenger enn det, og dermed ber FHI alle holde større avstand enn vanlig.

 • Dersom du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • Alle bør sørge for å ha god hånd- og hostehygiene, og man skal unngå og ta deg i ansiktet - så godt det lar seg gjøre.
 • Du kan omgås som normalt med de du bor sammen med. Utover det begrenses håndhilsing, kyssing og klemming.
 • Du skal holde god avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen, men i små grupper både ute og inne.
 • Større sammenkomster som ikke er nødvendige skal utsettes.

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige. Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før, skriver FHI.

Hjemmekarantene

Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart. Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd.

Dersom du bor sammen med en person, som er i hjemmekarantene betyr ikke det at du skal være det. Likevel skal du som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Følgende tiltak gjelder for de som er i hjemmekarantene:

 • Du skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Du kan omgås som normalt med de du bor sammen med.
 • Du skal ikke gjøre lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Ei heller skal du ta offentlig transport.
 • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde god avstand til andre.
 • Som hovedregel skal du ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (en-to meter) til andre, og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men også da skal du sørge for å holde minst en til to meters avstand til andre.
 • Du skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig.

Hjemmeisolering

De som får påvist, eller testes for covid-19 må isoleres – hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Dette gjelder for personer i isolering:

 • Du skal ikke gå ut.
 • Du skal helst holde to meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, bør du bruke eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, - normalt 7 dager etter du er helt frisk.

Kilde: FHI presiserer råd om sosial distansering