– Det blir tøft å ta avskjed, men det blir også kjekt å få takke for alt

Neste søndag holder Berit Espeset sin siste gudstjeneste i Sørnes kirke som sokneprest.