Det har lenge vært et mål at utviklingen må skje i byene og helst bare langs toglinjen/kollektivaksen, det vil vi endre på! Målet vårt er at du skal få lov til å bo der du vil, enten det er i langs kollektivaksen, i sentrum eller utenfor sentrum.

Vår jobb skal være å legge til rette for at du skal få mulighetene du trenger for å få den bokvaliteten du trenger.

Fremskrittspartiet tror at du som innbygger vil velge bosted basert på egne behov og ønsker, noen av behovene kan være kollektivforbindelser, nærhet til arbeidssted, for andre kan det være turområder og fjell som står i fokus.

Vi kan ikke som politikere bestemme eller vedta hva som er viktig for deg eller hvor du skal bo, derfor mener vi at regionalplan for Jæren må åpne for at kommunene kan bestemme mer selv.

Mange partiers ønsker om et samfunn hvor ingen har bil og alle kan gå til og fra jobb stemmer ikke med virkeligheten vi lever i, derfor må vi ta kampen. Det verste som kan skje for regionen vår er at det blir stopp i utviklingen, det vil kunne lamme hele regionen og hindre vekst.

Vi må legge til rette for gode boligområder og attraktive næringsområder. La oss ha det klart, Bussene går ikke til områder uten bebyggelse, og blir det ikke bebyggelse så kommer heller aldri bussen. Dette er paradokset vi lever med, det skal ikke være lov å bygge før bussen går, og bussen går ikke før husene er reist.

Dette mener vi er urimelig og vi mener at bebyggelsen må og skal komme først, tilbudene vil komme når behovene for dem oppstår.

Vi er klare på at utbygginger må skje i hele regionen ikke bare i Stavanger sentrum eller Sandnes sentrum, vi mener at det må være mulig å løse regionens behov uten å legge begrensninger på utbyggere fordi det i dag ikke er en kollektivløsning på plass.

Dersom vi hele tiden skal leve i fortiden så kommer vi ingen vei. Fremskrittspartiet tror på fremtiden og vi er klare på at løsningene melder seg først når problemet oppstår. Vi skal kjempe for en enklere hverdag og flere muligheter for deg som innbygger!