Følg møtet direkte i videovinduet øverst.

– Mye skjer, og skal skje, på Tananger-halvøya i kommunen vår. Kommende folkevekst og boligutbygging påvirker også framtidig skolestruktur, for både elever og foresatte. Sola kommune inviterer til informasjonsmøte om framtidig skolestruktur på Tananger-halvøya, skriver kommunen i invitasjonen.

Møtet avholdes i gymsalen ved Tananger ungdomsskole, fra klokken 20.00-21.30, tirsdag 27. september. Solabladet sender i tillegg møtet direkte – også for ikke-abonnenter.

Noe av det som vil bli presentert på møtet:

  • Hvordan ser de siste prognosene for innbygger- og elevtall ut?
  • Oppdatert status for anbud/tilbud Storevarden-utvidelse
  • Hva er nå alternativene for videre skoleutbygging i Tananger, Jåsund og Myklebust? Hva er konsekvensene?
  • Hva er de skolefaglige vurderingene?
  • Hva gjør kommunen videre?
  • Spørsmål fra salen og svar fra kommune- og skoleadministrasjon