FNB vil at Vegvesenet dropper planene om atkomstvei til sykehuset fra Kristine Bonnevies vei: – Den saken har vi allerede tapt, mener de øvrige partiene

– Folk som bor her har allerede en stor trafikkbelastning, mener Joachim Sola (FNB).