– Alle Flyrs flygninger er innstilt, og billettsalget er stanset, skriver Flyr i en pressemelding tirsdag.

Mandag ble det kjent at Flyr ikke lyktes med å hente inn nok penger, og at styret måtte vurdere om det fantes alternativer for videre drift.

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sier grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr.

I meldingen skriver selskapet at Flyr har hatt gjentakende utfordringer med likviditet – som har medført at de har måtte gjøre nødvendige kortsiktige disposisjoner som har svekket selskapet langsiktig.

I november i fjor gikk Flyr inn for en redningsplan som skulle sikre selskapet 700 millioner kroner i friske midler, men aksjekursen har ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen. Tirsdag ble det klart at det er kroken på døra.

– Den oppdaterte forretningsplanen har hatt til hensikt å redusere risiko ved at over 50 prosent av kapasiteten ville vært sikret, i form av charteroppdrag og utleie av fly og mannskap til andre, kombinert med noe mindre produksjon på eget rutenett og til de mest populære reisemålene, skriver selskapet.