Det går fram av regjeringen luftfartsstrategi som ble lagt fram av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fredag.

Samtidig som regjeringen ser på verdien av utviklingen innen dronevirksomhet, ser den også på hvordan ulovlig droneflyging og kriminalitet knyttet til slik aktivitet skal bekjempes, skriver NTB.

– Regjeringen vil se på hvordan staten kan bidra til forebygging mot og bekjempelse av ulovlig droneflyging og kriminalitet relatert til bruk av droner, herunder hvilket ansvar lufthavnoperatørene kan få og skal ha, for å nøytralisere droner som flyr ulovlig, står det i stortingsmeldingen.

Stavanger lufthavn Sola har ved flere anledninger vært plaget av droner og mulige observasjoner av slike. Dagens regelverk gir politiet ansvaret for å håndtere slike situasjoner.

Luftrommet over Sola ble stengt etter droneobservasjon

Luftrommet over Sola stengt ned på grunn av drone