Økning innenlands, men nedgang utenlands

Av

Stavanger lufthavn Sola øker på både antall passasjerer og flybevegelser innenlands, mens utenlandstrafikken har en kraftig nedgang.