Slik rammes Sola

Av

Det ble ikke enighet i meklingen i tariffoppgjøret mellom Widerøe og de kabinansatte. Dermed går samtlige kabinansatte ut i streik.