Flyplasskaos <br>etter strømbrudd

Av

Passasjerer måtte sjekkes inn manuelt.