Svak nedgang i flytrafikken i juni

Av

Tross betydelig økning i offshoretrafikken så flyplassen en liten nedgang på totaltrafikken i juni.