Flydrømmen brast

Av

Forsvarsdepartementet heller nå malurt i begeret til alle som håpet å få et F-5 jagerfly på sokkel i Sola.