Ser på mulighetene for et flyvende museum i Skandinavia

En gjeng ildsjeler undersøker nå mulighetene for å anskaffe og drifte en DC-6B som et flyvende museum etter samme modell som Dakota Norway drifter en DC-3.