405.000 passasjerer reiste fra Sola i august

Av

Passasjerveksten for flyplassen fortsatte i august.