Større fly ga nedgang i flytrafikken, men økning i antall passasjerer

Av

Alle de store flyplassene til Avinor hadde en økning i antall passasjerer i september, samtidig som antall flybevegelser gikk ned.