Varsler forsinkelser <br>i flytrafikken til våren

Av

Forsinkelser på 10-20 minutter og full stopp ved tykk tåke. Slik kan våren bli for flypassasjerene.