- Uventet rask vekst

Av

I løpet av årets fire første måneder har utlandstrafikken fra Stavanger lufthavn, Sola økt med hele 17,4 prosent.