Størst vekst på utland

Av

Veksten i flytrafikken fortsatte i september.